Rockové kurzy 2020

Domažlice

Rockové kurzy v Domažlicích 2020 již brzo začínají

Dní
Hodin
Minut
Vteřin

Profesionálně hrát a vystupovat

Intenzivní rockový kurz. Získáte energii zase se zlepšovat, musíte zažít.

Rockové kurzy v Domažlicích 2020
 • Jan Militký

  Zakladatel rockových kurzů Honza Militký z Vás udělá myslícího kytaristu využívajícího celý hmatník kytary a všech známých technik hraní na elektrickou kytaru. ( right hand picking, hammering, tapping, flažolety, sweeping, arpeggia )  

 • První ročník probírá držení levé a pravé ruky, základy prstové a slapové techniky, střídání prstů PR, tlumení, údery palcem, trhnutí, perkuse. 
  Druhý ročník je více zaměřen na rozvíjení hudebního kreativního myšlení, tónový materiál a jeho organizaci na hmatníku a funkci nástroje v kapele. 
 • Základy uvolněné techniky (od držení paliček, přes uvolňování zápěstí při jednoduchém úhozu a další technická cvičení), koordinace rukou a nohou, střídavé údery, dvojky, paradiddly, přírazy, víření, akcenty. Tvorba rockových groovů a breaků, hra s metronomem, rytmická improvizace, orientace v notovém zápisu (play along), funkce bicích v kapele.

  Technika hry rukama i nohama a vzájemné propojení - tedy: Technika paliček, paradiddle, akcentové údery a jejich propojení s technikou dvojkových úderů. Dále navázání a propojení hry ostinátního velkého bubnu a hi-hat. Dalším tématem bude koordinace a motorika hry na soupravě bicích nástrojů. Jde o různá cvičení rozkladů úderů na celé soupravě. S tím souvisí tzv. pararytmy, které rozšiřují možnosti hráče při tvoření breaku (přechodů). Dále rockové paterny - od jednodušších ke složitějším, s různými způsoby frázování v jednotlivých hodnotách na hi hat (osminy, šestnáctiny, schuffle), cítění rytmu a stylové propojení s hudbou.

 • Výuka bude zaměřena na dýchání a dechovou oporu, intonaci, posazení hlasu, frázování, dále na stavbu čtyřhlasu a doprovodné vokály v rocku, popu, soulu a moderních stylech.
  Tento jediný obor využívá formy kombinování individuálních lekcí (4 × 30 min) se skupinovými semináři, věnovanými hlasovým technikám, hlasové hygieně a tvorbě vokálů, včetně nácviku na závěrečné vystoupení s živou kapelou (4 × 90 min).
 • Klávesy v rockové a popové kapele, blues, funky, fusion a v jazzu.
  Způsob hry na různé typy zvuků, stavba akordů při různých stylech hraní, tvorba doprovodných modelů.
  Podle času a zájmu též úprava zvuků, midi tématika, hra podle akordických značek, práce v kapele, základy kompozice, základy synthového modelování, živé hraní přes počítač.
 • Výuka perkusí je skupinovou výukou drobných rytmických nástrojů - perkusí, převážně latinskoamerické oblasti a bicích nastrojů tohoto kontinentu. Jedná se o předvedení těchto nástrojů (maracas, clave, chocalho, caixixi, conga, timbales, cajon, bongos) a hudebních doprovodů, pro ně typických (son clave, basic tumbao, samba, cascara, festejo, guaguanco). Semináře mohou být obohaceny i o nástroje jiných oblastí (Africké - djembe, udu drum), arabské (darbouka) nebo skotské hudby (bodhran). Do výuky bude dále začleněny veškeré nástroje, které si posluchači do lekcí přinesou (prosíme nástroj uvést v přihlášce do rubriky pro vzkaz).  V rámci výuky bude věnován prostor technice hry na tyto nástroje a vytváření základních rytmických doprovodů. Speciální hodina bude určena dnes tak hojně rozšířenému nástroji afro-peruánské hudby - cajonu.
 • Jak se osvobodit od naučených melodických schémat a jak z nich vykročit? Jakou tónovou řadu hrát na určitý akordický sled?  Jak trénovat stylovost a zároveň osobitost v hudební improvizaci? 
 • Z posluchačů bude vytvořena kapela, v případě potřeby doplněná o lektory, a na konkrétních příkladech zkoušeno praktické hraní. Každý účastník tak bude mít možnost vyzkoušet si pod vedením zkušeného lektora funkci svého nástroje v bandu, způsob nácviku souhry s ostatními a eliminaci případných chyb v aranžmá. Připravené songy, často provázané s náplní ostatních oborů, (zejm. zpěv a vokály), pak kapela zahraje na závěrečném koncertě. Názorný a praktický workshop, vhodný pro všechny nástroje. Znalost hudební teorie v tomto oboru není nezbytná.
 • Ačkoliv se v popisech náplní oborů obvykle snažíme přinášet faktický výčet témat a jejich možných okruhů, v případě textů bylo nutné udělat výjimku a citovat slova lektora a jeho slavnějších kolegů: „Bude mi potěchou rozkrýt vaše básnické duše, trochu se spolu proletíme vesmírem v mém mezigalaktickém hypervznášedle. Pustím vás i k řízení, zatáhnete si za knipl rýmů - ty určují kurs. Vystavíme z nich oběžné dráhy veršů.......od sloky až ke hvězdným refrénům. Pustíme na chvíli autopilota a zatančíme si ve stavu beztížném, v rytmu - sledujte mé kroky....to je trochej, tohle jamb. A až přistanete zjistíte: Nejsme jen básníci, ale stáváme se textaři neboť jak praví klasik - básníkem se člověk rodí, textařem stává."
  Motto: Poezie je deník mořského živočicha na souši, dychtícího létat v povětří. (Carl Sandburg)
  Náplň může být volně tématicky provázána s dalšími obory, které by se během kurzů případně podílely na vzniku výstupu pro pobavení aktérů i diváků.
 • Kdo by nechtěl vytvářet vlastní hudbu? Tipy a návody jak na to přinese tento workshop. Posluchači si vyzkouší některé praktické postupy, dozvědí se něco o harmonii, formální stavbě songu či skladby, notovém zápisu, instrumentaci a dalších užitečných informacích pro skladatele a aranžéry různých žánrů.

  Znalost základní hudební teorie výhodou. Náplň kurzu bude na místě upravena podle pokročilosti a zájmu jednotlivých účastníků.
 • Jak postupovat při realizaci domácí nahrávky za použití dostupného moderního softwaru. Funkce jednotlivých nástrojů v kapele a jejich zpracování - záznam, úprava běžnými efekty, mixáž.

  Praktické ukázky budou probíhat v prostředí virtuálního hudebního studia Cubase s využitím vst instruments: bicí groovy v BFD, Toontrack drums, basová linka s vst Broomstick bass, dále vst keyboardy (hammond, rhodes, fender, analogové i digitální syntetizátory) , virtuální simulace kytarových-basových procesorů a aparátů v Guitar Rig. Zmíněno bude též využití klasických vst nástojů v Miroslav Philharmonic. Zkrátka a dobře: Zmapování cesty od nápadu k finální nahrávce.
 • Lektor názornou formou přiblíží práci v nahrávacím studiu a při živém zvučení. K dispozici bude nahrávací řetězec, kterým bude zvuk softwarově snímán a následně upravován. Posluchači si během kurzu vyzkouší také práci s PA systémem a jeho jednotlivými komponenty, aby se nakonec pokusili o ozvučení živé kapely.
  Z praktického pohledu zvukaře s dlouholetými zkušenostmi se posluchači dozví něco např. o mixpultech, rozdělení mikrofonů a jejich použití, filtrech, korektorech, kompresorech, limiterech a nejrůznějších efektech, či plug-ins a jak s tím vším zacházet...
 • Scénický tanec na rockových kurzech

  Scénický, výrazový tanec využívá všech dostupných pohybových prostředků k vyjádření pocitů a hudby. Prolínají se v něm krokové i skokové prvky, různé figury ve stoje, v sedu, i v lehu. Posílíte si svalstvo od nártů až po temeno hlavy, rozvinete si estetické i rytmické cítění. Výborné též jako aktivní odpočinek a psychická relaxace.

 • Sochaření na rockových kurzech
  Sochařem může být každý, kdo se nebojí si umazat ruce, jak tvrdí lektor.V tomto oboru se účastníci dle jeho slov naučí, „jak si umazat i mozek.“ Plastika a figura podle momentálního stavu mysli, tvorba pro další použití jako divadelní rekvizita, součást oděvu, maska či dekorace.

  vlastnosti netradičních materiálů a jejich využití v modelaci
  imitace a kašírování aneb není všechno socha co se třpytí
  symbolismus v sochařství a jeho význam pro 21 stol.
 • Malba a kresba na rockových kurzech
  V tomto oboru Malba a kresba si účastníci vyzkouší, jak pracovat na zadané téma, jak do díla vložit prvek kontinuity,  tak aby mohl prostupovat dalšími výtvarnými praktikami a našel své uplatnění v praxi.
  • rozšíření obzorů v oblasti použití materiálů pro tyto techniky
  • možnosti míchání barev přímo v ploše malby
  • jak evokovat inspiraci a jak ji mentálně uchopit
  • začínáme textem končíme dílem
 • Zběsilá ruční koláž na rockových kurzech
  Což takhle dát si ruční koláž..?! Čerstvou, vonící lepidlem, která má říz a pokud se vám povede bude obzvláště vypečená. Jak na to prozradí všem staromilcům, holdujícím staromódnímu střihu, autor teotie kreativity a vynálezce rovnice A=rt2. Vhodné i pro krejčí a střihače krátkého filmu.
  Směs obrázků zajistií včetně těch divných lektor kurzu.
 • 3D modelace na rockových kurzech
  Obor, který vás naučí se nebát hmoty. Naučíme vás vytvářet objekty z polystyrenu, papíru, plexi, PVC, gumy, molitanu, cementu, sádry a jiných materiálů, které by jiný možná vyhodil.
  Ukážeme jak na výrobu masky, divadelní či filmové rekvizity nebo makety reálného předmětu. Naučíme vás dívat se na věci kolem vás nevšedním pohledem.
 • Večerní grilování na Rockových kurzech v Domažlicích
  Večerní grilovačky nejsou začleněny do oficiálního programu kurzů, konají se náhodně a jsou skvělé. Potkáte na nich každého zajímavého RK muzikanta a než polkne, tak mu stačíte říci, na co nebyl čas při hodině. Networking, jak má být. Dobře najezení muzikanti si skvěle rozumí a dobře se pak hraje . . .

Zázemí Rockových kurzů v Domažlicích 2020

Prostory hudební školy

Sály, ateliery, učebny, chodby a zahrada s přístřešky.
Ubytování na RK v Domažlicích

Čisté a klidné ubytování

Ubytování je zajištěno v internátu 50m od hudební školy.
Penze a polopenze na RK v Domažlicích

Teplé jídlo z jídelny

Opravdová jídla dvakrát, nebo třikrát denně dle přání.

Lektorstvo pro Rockové kurzy Domažlice 2020

Profesionální mistři svých oborů s pozitivním přístupem a chutí předávat své zkušenosti.


Honza Militký

Elektrická kytara, hudební teorie, akordické značky

Míra Dlouhý

Basová kytara, hra v bendu

Radek Břicháč

Bicí, perkuse

Mirka Nováková

Zpěv

Kryštof Pobořil

Klávesy, kreativní improvizace, songwriting

Pavel Kovin Kovačka

Klasická kytara

Tomáš Marlowe Marhoun

Texty, základy aranžování a domácí nahrávadla

Stanislav TR!GO 3letý

Koláž, malba, kresba, 3D objekty

Lenka Krenková

Scénický tanec

Renata Renča Militká

manager RK

JB : : informace

Web JBi.CZ přináší informace o tom kdo je Jiří Bárta a co nabízí svému okolí.

Ing. Jiří Bárta miluje moderní technologie, prodej zboží přes internet, vytváří www stránky. Má rád zdravý rozum, prodává zajímavé hračky, repasované počítače a tonery. Analyzuje muzikanty a hraje mizerně na basu.

JB : : doporučení

 • obchod Brand Zboží
 • obchod Levné Náplně
 • FB Mechanické Puzzle
 • FB Levné Náplně
 • FB Brand Zboží
 • Aukro nabídky

JB : : služby

 • Instalace Win10
 • Správa a propagace www
 • Obstarání repasovaného PC, notebooku
 • Dohled nad kampaněmi PPC
 • Školení - informační technologie

JB : : kontakt

Jiří Bárta
č.p. 1
345 06 Brnířov

tel.: 732 356 043

mail.: multimedia@jbi.cz

užívám FB mesenger, a WhatsApp

 

 
© 2020 : : Ing. Jiří Bárta : : All Rights Reserved.